NEWS:
李丽珍
个人简介 李丽珍(1966年1月8日-),1998年曾改名李孋珍、但产子后改回李丽珍,香港电影演员。在经历了为人妻、为人母角色后,已能拿捏更多演戏内涵与深度,她的形象从清纯到成熟,终于以《千言万语》摘得台湾电影金马奖影后桂冠。
人物评价